Buurtdesign, een creatieve buurtaanpak met impact.

Buurtdesign is een aanpak van De Buurtontdekkers

Over Buurtdesign

Sociale verandering
door sociale innovatie

Een aanpak gericht op sociale verandering door sociale innovatie. Vanuit BUURTDESIGN coachen buurtdesigners bewoners en professionals bij het ontwerpen van oplossingen voor vraagstukken in de buurt. Een creatieve buurtaanpak met impact: samen een positieve verandering realiseren voor meer geluk in de buurt. 

Buurtdesign is een proces waarbij bewoners samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente nieuwe oplossingen ontwerpen voor complexe problemen in de buurt. Buurtdesigners zijn creatieve professionals die het proces vormgeven en het lef hebben om tegen de stroom in te zwemmen. Door deze aanpak kunnen ze bijdragen aan een meer sociale, leefbare en duurzame buurt, waarbij bewoners zich actief betrokken voelen en zelf in the lead zijn. Creativiteit, doen, durven en lol staan centraal en het proces van verandering is belangrijker dan het resultaat. Buurtdesign biedt bewoners de kans om actief bij te dragen aan een positieve verandering in hun buurt.

Vooral veel creativiteit, doen, durven en lol.

“BUURTDESIGNERS HEBBEN HET LEF OM TEGEN DE STROOM IN TE ZWEMMEN!”

~ Baardmannen.

6 STAPPEN
BUURTDESIGN

Onze aanpak bestaat uit 6 stappen. Lees hier hoe we te werk gaan.

AMBITIE

Mensen raken vaak verbaasd door complexe vraagstukken die niet gemakkelijk op te lossen zijn, maar wel belangrijk zijn vanwege de grote gevolgen die ze kunnen hebben als ze niet worden aangepakt. Minder sociale samenhang, verslechtering van de leefbaarheid, gezondheid, armoede en duurzaamheid zijn enkele voorbeelden van deze vraagstukken. Als community moeten we ons samen inzetten voor een sociale, rechtvaardige en duurzame toekomst. Waarbij samenwerking, open communicatie en actieve inzet voor positieve verandering cruciaal zijn.

ONTDEKKEN

In elke buurt zijn er vraagstukken maar er zijn ook kansen om in co-design deze vraagstukken op te lossen. Iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van de buurt door zijn eigen oplossingen en ideeën in te brengen. Buurtdesigners ontdekken wat er leeft en speelt in de buurt. Zij ontdekken welke vraagstukken bewoners belangrijk vinden en waar bewoners aan willen werken. Samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. 

‘Een ontdekker is iemand die iets ontdekt wat al bestond, maar nog niet gevonden of bekend was.’

VRAAGSTUKKEN

Bewoners moeten in de lead zijn bij het identificeren en definiëren van vraagstukken, problemen en kansen in hun community en buurt. Buurtdesign is een proces waarbij bewoners gevraagd wordt hoe zij tegen het vraagstuk aankijken. Dat is in elke buurt weer anders. Designteams bestaande uit bewoners en partners worden ingezet om effectieve oplossingen te vinden die aansluiten bij de behoeften en prioriteiten van de community.

OPLOSSINGEN

Oplossingen is de stap in het buurtdesign-proces waarbij je probeert zoveel mogelijk ideeën en oplossingen te genereren om een specifiek vraagstuk op te lossen. Deze fase vereist creativiteit en out-of-the-box denken. Buurtdesigners beschikken over veel creatieve werkvormen, om samen met  bewoners en partners nieuwe perspectieven te ontdekken en een breed scala aan ideeën te genereren. De beste ideeën worden uitgekozen op basis van haalbaarheid en potentieel. 

PROTOTYPE

Van het beste idee wordt een prototype gemaakt. Een prototype is een voorlopige versie van de gekozen oplossing. Het hoeft niet perfect te zijn, maar het moet genoeg zijn om bewoners een idee te geven van hoe de oplossing, het idee zou kunnen werken. Gebruik bij het bouwen van een prototype materialen die gemakkelijk, toegankelijk en goedkoop zijn, zoals papier, karton of schuim. Op deze wijze krijgen buurtdesigners al vroeg in het proces duidelijk, wat volgens bewoners wel en niet werkt. 

TESTEN

In het ontwerpproces van buurtdesign is het testen van het prototype cruciaal, om te bepalen of het voldoet aan de behoeften van de bewoners en om feedback te verzamelen voor verbetering. Test het prototype vooral bij bewoners die onderdeel zijn van het probleem en dus ook van de oplossing. 

Het testen gebeurt op verschillende momenten in het ontwerpproces, zoals tijdens het begrijpen van de gebruikers, het vaststellen van de doelen, het genereren van ideeën, het maken van een prototype en het testen van het ontwerp in de buurt.  

Buurtdesign kan zowel in de uitvoering als in training. Zie de opties hieronder:

BUURTDESIGN IN DE BUURT

Expeditie 5

Buurtdesign
$ 5000 1 maand
 • Vraagstukken helder
 • Een concept
 • Walk on the wild side

Expeditie 15

Buurtdesign
$ 49
99
Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3

Expeditie 30

Buurtdesign
$ 49
99
Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3

BUURTDESIGN LEREN

Designateliers

Buurtdesign
$ 5000 1 maand
 • Vraagstukken helder
 • Een concept
 • Walk on the wild side

Buurtdesign Basis

Buurtdesign
$ 49
99
Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3

Buurtdesign Master

Buurtdesign
$ 49
99
Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3

DE BUURTDESIGNERS

Jorben

Antonie

Een ontdekker met als achtergrond grafsich ontwerp op de kunstacademie. Als ontwerper ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor meer geluk in de buurt. Daarin is mijn uitdaging om ontwerp toegankelijk en leuk te maken voor iedereen betrokken bij Buurtdesign. 

Ben

Q&A

Heb je het antwoord nog niet gevonden, neem dan contact met 
ons op:

Hoe lang heb je over je baard gedaan?
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Waarom is Buurtdesign belangrijk?
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Op hoeveel plekken hebben de stoeltjes gestaan?
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Wat is sociale innovatie?
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Wanneer komen jullie bij ons in de buurt?
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

Laten we samen buurten.

Voor meer informatie en goede koffie, Contact de ontdekkers.

Wij nemen contact met jou op