Buurtdesign, een creatieve buurtaanpak met impact.

Buurtdesign is een aanpak van De Buurtontdekkers

Waarom Buurtdesign

Voor meer geluk in de buurt

Buurtdesign is een creatieve buurtaanpak met impact. Het is gericht op het coachen van bewoners en partners bij het ontwerpen van oplossingen voor vraagstukken in de buurt. De aanpak heeft als doel om de (sociale) systemen die niet werken te veranderen door samenwerking, experimenteren en actie.

Buurtdesign, hoe dan?

Bij Buurtdesign draait het om creativiteit, actie, durf en plezier, met de nadruk op het veranderingsproces zelf. We dagen de status quo uit, zetten ideeën om in concrete acties en moedigen bewoners en professionals aan om grenzen te verleggen. Het proces bestaat uit zeven stappen. Het omvat het formuleren van ambitie, ontdekken van vraagstukken, begrijpen van bewoners, genereren van oplossingen, creëren van prototypes, testen en uitvoeren prototypes en volhouden van de verandering. Met Buurtdesign streven we naar meer geluk in de buurt. 

Vooral veel creativiteit, doen, durven en lol.

“BUURTDESIGNERS HEBBEN HET LEF OM TEGEN DE STROOM IN TE ZWEMMEN!”

~ Baardmannen.

7 STAPPEN
BUURTDESIGN

Onze aanpak bestaat uit 7 stappen. Lees hier hoe we te werk gaan. Wil je meer weten?

AMBITIE

De eerste stap in Buurtdesign is het formuleren van de ambitie. Het streven is om een buurtsamenleving te creëren waar experiment en actie samenkomen. Als buurtdesigners begrijpen wij dat je fouten mag maken bij het proberen van nieuwe dingen. Wij willen samenwerken aan complexe problemen en een cultuur van verandering creëren. Samen met bewoners en hun partners. De ambitie is om de samenleving te veranderen en een toekomst te bouwen waar iedereen gelukkig kan zijn: ‘voor meer geluk in de buurt’!

ONTDEKKEN

De tweede stap is ontdekken. Buurtdesigners gaan nieuwsgierig de buurt in om de vraagstukken te ontdekken en te begrijpen wat er niet goed werkt. Dat doen wij tussen het oude en het nieuwe, in het ‘niet weten’. Wij geloven dat dingen beter kunnen en dat iedereen kan ontwerpen en bijdragen. Door met mensen te praten en hun gevoelens en waarden te begrijpen, krijgen wij inzicht in wat bewoners belangrijk vinden. 

VRAAGSTUKKEN

Vervolgens komen de vraagstukken aan bod. Buurtdesigners proberen de buurt te zien zoals die is en ook hoe die zou kunnen zijn. Wij onderzoeken het vraagstuk en kijken naar wat wel en niet werkt, hoe bewoners ernaar kijken en zich ertoe verhouden. Onze focus ligt op de persoonlijke beleving van de bewoners, waarbij we willen begrijpen wat hen raakt en wat hen verwondert. Deze waardevolle persoonlijke ervaringen vormen de sleutel tot het succesvol oplossen van de vraagstukken. Het brengt de kern van het vraagstuk naar boven. Hoe ziet het vraagstuk eruit en wat moeten we met elkaar oplossen?

OPLOSSINGEN

In de vierde stap worden door bewoners zoveel mogelijk oplossingen en ideeën gegenereerd. Daarvan worden de beste uitgekozen. Het gaat bij deze stap vooral om het doen. Met kleine stapjes al het experiment aangaan. Buurtdesigners stimuleren creativiteit en dagen gebruikelijke denkwijzen en systemen uit. Daarbij streven wij niet alleen naar concrete oplossingen, maar ook naar het creëren van een nieuw toekomstperspectief. 

PROTOTYPE

Het maken van een prototype is de vijfde stap in het Buurtdesign-proces. Het prototype fungeert als een brug tussen ideeën en echte verandering. Het helpt bij het verbeteren van het concept, het ontdekken van problemen en het uitproberen van verschillende benaderingen. Een prototype maakt de verandering tastbaar en begrijpelijk voor anderen, waardoor ze kunnen meedoen en feedback kunnen geven. Het stelt medebewoners in staat om medemakers van het ontwerp te worden.

TESTEN

Het testen van het prototype in de buurtsamenleving is de volgende stap. Door het prototype lokaal te testen, kunnen specifieke buurt gerelateerde uitdagingen worden geïdentificeerd en waardevolle feedback van bewoners worden verzameld. Dit verhoogt het vertrouwen en de acceptatie van de voorgestelde verandering, omdat bewoners direct betrokken zijn bij het proces. Het testen, co-creëren en samenwerken met de buurtbewoners in de buurtsamenleving zorgt voor een impactvolle en duurzame verandering. Het gaat erom te testen wat werkt in de alledaagse werkelijkheid van de buurt.

VOLHOUDEN

Het volhouden van de verandering is de zevende en laatste stap in Buurtdesign. Het draait allemaal om de ideeën, visie en betrokkenheid van bewoners en hun partners. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een hechte community, waarin bewoners samenkomen, een netwerk vormen en samenwerken. Systemische verandering vereist een beweging, een nieuwe houding, nieuw gedrag en nieuwe gewoonten voor een (steeds) grotere groep mensen. Bewoners voelen zich eigenaar van de verandering en willen zeggenschap hebben. Het oprichten of versterken van een bewonersorganisatie kan hierbij helpen.

Om de buurtaanpak vol te houden, zijn er drie belangrijke vragen: wat willen bewoners in de toekomst, wat kunnen ze zelf doen en waar hebben ze ondersteuning bij nodig? Het bouwen aan verbinding, vertrouwen en eigenaarschap is cruciaal. Sociale systeemverandering is een continu proces dat gedragen wordt door mensen.

DE BUURT FBRK: PILOT BUURTDESIGN VAASSEN

 

In de BUURT FBRK worden oplossingen gemaakt, ideeën gesmeed, prototypes ontwikkeld en getest. Om te komen tot oplossingen voor de vraagstukken uit de buurtBUURT FBRK in de Industriewijk in Vaassen is onze eerste Buurtdesign aanpak. 

 

 

Tijdens het proces werd al gauw duidelijk dat ‘spelen’ en ‘aanzicht wijk’ twee belangrijke vraagstukken zijn voor de Industriewijk. Hier zijn twee designteams van bewoners uit ontstaan. Tijdens het ontwerpen kwam natuurspelen naar voren. Er ontstond een concept voor een speelroute genaamd ‘de vloer is lava’. De eerste prototypes zijn gemaakt en van daar uit hebben we budget ontvangen van diverse fondsen, om het concept uit te voeren. Door te werken met designteams stel je iedereen in staat om bij te dragen aan het ontwerpen van de oplossing. Dat werkte goed in de Industriewijk. 

 

DE BUURTDESIGNERS

Jorben

Een ontdekker met als achtergrond Culturele Maatschappelijke Vorming. Met creatieve aanpakken en betrokkenheid, samen toe werken naar positieve verandering. Positieve verandering voor het vergroten van meer geluk in de buurt.

Antonie

Een ontdekker met als achtergrond grafisch ontwerp op de kunstacademie. Als ontwerper ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor meer geluk in de buurt. Daarin is mijn uitdaging om ontwerp toegankelijk en leuk te maken voor iedereen betrokken bij Buurtdesign. 

Ben

Een ontdekker met 45 jaar ervaring in buurt- en wijkgericht werken. Ben’s passie is het bevorderen van sociale verandering door middel van Buurtdesign. Met Ben in de buurt haal je een expert in huis die streeft naar positieve verandering in de buurt via creatieve en innovatieve oplossingen.

Sustainable City
Challenge - 2022

Neem een kijkje van hoe het er vorig jaar aan toe ging. 

Sustainable City
Challenge - 2023

Ook dit jaar doen de Buurtontdekkers weer mee aan de Sustainable City Challenge. Met de Sustainable City Challenge worden studententeams uitgedaagd om na te denken over een duurzamere en gezondere wereld en om concrete oplossingen te bedenken die we nu kunnen gebruiken. Buurtdesign speelt hierin een belangrijke rol. Lees welke input de studenten krijgen rondom Buurtdesign: 

Laten we samen
buurt(design)en.

Voor meer informatie en goede koffie: contact de Buurtontdekkers.