Voor gelukkig samenleven.

Buurtdesign is een aanpak van De Buurtontdekkers

Waarom Buurtdesign

Ontwerpen van
oplossingen

Met Buurtdesign ontwerpen wij oplossingen voor sociale, maatschappelijke en culturele uitdagingen, samen met de betrokken communities. We onderzoeken de uitdagingen en obstakels van deze tijd die het gelukkig samenleven belemmeren. Om vervolgens in co-creatie een oplossing te ontwerpen.

Actief spelen en bewegen voor jong en oud, daar gaat het om bij de speelroute.
In opdracht van woonstichting Triada hebben we in de Industriewijk in Vaassen, samen met de bewoners de Speelroute gerealiseerd. Dit initiatief, ontwikkeld vanuit Buurtdesign, is bedoeld om mensen van alle leeftijden actief te laten worden en ontmoetingen te stimuleren. De Speelroute bestaat uit speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de buurt. Tijdens het ontwerpproces werden bewoners actief betrokken als mede-ontwerpers, wat resulteerde in een sterk gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Door het samen ontwerpen ontstaan er unieke kansen en inzichten over de buurt en over de verschillende communities. De route omvat diverse elementen, waaronder speel- en sporttoestellen, groenvoorzieningen en ontmoetingsplekken, en fungeert als podium voor buurtinitiatieven. Het stimuleert natuurspelen, biedt educatie over lokale ecologie en bevordert sociale cohesie. De Speelroute is niet alleen een fysieke route, maar ook een instrument om openbare ruimtes tot leven te brengen en de gezondheid en verbondenheid in de buurt te bevorderen.

De leefstraat is een straat waar de auto niet dominant is maar waar je elkaar ontmoet en groen de boventoon voert. Een straat waar je zou willen wonen. Samen met de bewoners van de Beukenlaan en Kastanjelaan in Glimmen hebben we in opdracht van woningcorporatie Woonborg en de gemeente Groningen de Leefstraat samen met bewoners ontworpen. Deze straat is meer dan alleen een herinrichting; het is een combinatie van verbeterde leefbaarheid, sterkere sociale cohesie, verhoogde veiligheid en een betere levenskwaliteit voor de bewoners. De Leefstraat is een strategie die de ruimte transformeert tot ontmoetingsplaatsen die gezondheid, duurzaamheid en sociale interactie bevorderen. Wat de Leefstraat kenmerkt, is de actieve betrokkenheid van bewoners als medeontwerpers. Samen hebben zij het ontwerp voor de straat gemaakt, gebaseerd op de collectieve visie van de communities. In het onwerp kwam onder andere meer groenvoorzieningen, ontmoetingsplekken, kunst en educatieve elementen terug. Hierdoor wordt een uitnodigende omgeving gecreëerd voor ontspanning, leren en het versterken van de verbondenheid door verschillende activiteiten. Het is een concept dat fysieke en sociale omgevingen in harmonie brengt en de kracht van samenwerking benadrukt.

In opdracht van bewonerscoöperatie Kamperpoorterij en de opleiding social design van
het CIBAP in Zwolle gaan De Buurtontdekkers zeven studenten coachen om vanuit de Buurtdesign-aanpak onderzoek te doen naar het opzetten van een buurtwinkel in de Kamperpoort. De Buurtwinkel wordt gerund door actieve bewoners, die als ‘winkelmakers’ bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Het concept van de winkel richt zich op het combineren van economische en sociale doelen, zoals het aanbieden van betaalbare producten en het organiseren van educatieve workshops om de buurt te versterken. In het concept Buurtwinkel zijn verschillende faciliteiten te vinden, waaronder een koffiehoek, een ruilwinkel, een repair café en een lokale markt. Deze voorzieningen zijn gericht op het bevorderen van duurzaam leven, het delen van kennis en het stimuleren van ondernemerschap in de buurt. De Buurtwinkel heeft als doel om de lokale economie te stimuleren en de sociale structuur te versterken. Het fungeert als een flexibel en innovatief ontmoetingscentrum dat bijdraagt aan een bloeiende lokale economie, bevordering van sociale groei en het versterken van de verbondenheid tussen verschillende communities.

INSPIRERENDE VOORBEELDEN

7 STAPPEN
BUURTDESIGN

Onze aanpak bestaat uit 7 stappen. Lees hier hoe we te werk gaan. Wil je meer weten?

AMBITIE

Bij stap 1 van Buurtdesign gaat het om het vaststellen van een gedurfde gemeenschappelijke ambitie en het omarmen van uitdagingen tijdens onze ‘Ambitie Expeditie’. Tijdens deze expeditie stellen we doelen vast en initiëren we een krachtig samenwerkingsproces waarbij co-creatie en co-design centraal staan. Ons streven is om betrokkenheid te creëren tussen diverse partners om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

ONTDEKKEN

Bij Buurtdesign graven we dieper in de community om specifieke behoeften en uitdagingen te identificeren. Onze Buurtdesigners werken hand in hand met de community, wat leidt tot snelle actie en concrete oplossingen die direct positieve veranderingen brengen. In deze stap willen we goed begrip krijgen over de uitdaging.

ONTWERPEN

Bij Buurtdesign gaan we in stap drie verder met het ontwerp. Met een scherp oog voor de uitdagingen van de community. Actieve betrokkenheid voor feedback en aanpassingen zorgt ervoor dat het ontwerp perfect aansluit bij de behoeften van de community. Samen brengen we de kern van elke uitdaging naar voren en bepalen we hoe we succesvolle veranderingen kunnen realiseren.

OPLOSSINGEN

Doordat we in de eerdere stappen een goed begrip hebben gekregen voor de uitdaging is het nu tijd om te komen tot oplossingen. In deze stap gaan we met elkaar op zoek naar de creatieve ideeën en concepten van de community om de oplossing vorm te gaan geven. We verkennen met elkaar verschillende scenario’s om te komen tot een prototype.

PROTOTYPE

Bij Buurtdesign maken we in stap vijf prototypes, de eerste visuele versies van onze concepten of ontwerpen. Het visueel maken zorgt voor de vertaling van idee naar visualisatie. Dit is cruciaal voor het omzetten van ideeën naar realiteit. We testen, evalueren en verbeteren deze prototypes voordat we de definitieve oplossing ontwikkelen. Dit varieert van diensten tot producten.

TESTEN

Bij Buurtdesign brengen we in stap zes onze ideeën naar de praktijk door ze te testen en feedback te verzamelen van de communities. Deze tests stellen ons in staat om op een leuke manier te ontdekken wat wel en niet werkt. Door directe feedback van de community worden sterke punten zichtbaar en kunnen we snel problemen uit het prototype halen, waardoor we stap voor stap werken aan oplossingen die echt een verschil maken.

VOLHOUDEN

In stap zeven van Buurtdesign draait het om het doorzetten van wat we zijn begonnen. We blijven de ideeën, visie en betrokkenheid van de communities en partners aanmoedigen, wat nodig is om de samenwerking te versterken en voort te zetten. Echte verandering vereist een voortdurende inspanning om nieuwe manieren van denken, handelen en routines te omarmen. Het is belangrijk dat de communities zich verantwoordelijk voelen en betrokken blijven. Het opbouwen van verbinding, vertrouwen en eigenaarschap staat centraal in dit doorlopende proces van de sociale verandering. Het is belangrijk dat de community de verandering blijft dragen, niet alleen de professionals. Zo vergroten we het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid, waardoor veranderingen beter aansluiten bij lokale behoeften en context.

DE BUURTDESIGNERS

Jorben

Een ontdekker met als achtergrond Culturele Maatschappelijke Vorming. Met creatieve aanpakken en betrokkenheid wil ik samen werken aan positieve verandering: voor het vergroten van gelukkig samenleven.

Antonie

Een ontdekker met als achtergrond grafisch ontwerp op de kunstacademie. Als ontwerper ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor meer gelukkig samenleven. Daarin is mijn uitdaging om ontwerp toegankelijk en leuk te maken voor iedereen die betrokken is bij Buurtdesign. 

Ben

Een ontdekker met 45 jaar ervaring in buurt- en wijkgericht werken. Ben’s passie is het bevorderen van sociale verandering door middel van Buurtdesign. Met Ben in de buurt haal je een expert in huis die streeft naar positieve verandering in de buurt via creatieve en innovatieve oplossingen.

BUURTDESIGN. VOOR GELUKKIG SAMENLEVEN.

Laten we samen
buurt(design)en.

Voor meer informatie en goede koffie: contact de Buurtontdekkers.